میواستار تامین کننده میوه های شما مشتریان عزیز

میو استار کار خود را در سال 97 آغاز و خدمات ارسال میوه سفارشی شما را دارد

ارسال سفارشات شما، در محدوده رایگان

و خارج از محدوده شامل 6.000 تومان هزینه می باشد

همچنین میواستار آماده ارائه خدمات به مجالس، میوه فروشی ها و سوپر مارکت ها می باشد